Statistikk fra disiplinærordningen i 2022

Disiplinærutvalget


Disiplinærutvalget fikk inn 516 saker i 20221Innkomne saker omfatter ikke kategorien «annullerte saker». En sak blir annullert der det ved innsendelse av klage gjøres en feilregistrering, typisk dublett. Dette er en ny kategori som kom med den elektriske klageordningen., hvorav 49 ble trukket.


Utvalget behandlet 509 saker i løpet av året, utfallet av disse er vist i figuren under. Hold musepekeren over figuren for ytterligere informasjon.Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 22 prosent.Disiplinærnemnden


Disiplinærnemnden fikk inn 184 saker i 20222Innkomne saker omfatter ikke kategorien «annullerte saker». En sak blir annullert der det ved innsendelse av klage gjøres en feilregistrering, typisk dublett. Dette er en ny kategori som kom med den elektroniske klageordningen., hvorav 17 ble trukket.


Nemnden behandlet 203 saker i løpet av året. Av disse var 69 saker med nemnden som førsteinstans3Nemden som førsteinstans kan inkludere både klage og gjenåpning. , og 133 med nemnden som ankeinstans4Nemnden som ankeinstans filtrerer ut tvangskraftsaker.. Utfallet av alle nemndens saker er vist i figuren under.Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 26,6 prosent.For saker med Disiplinærnemnden som ankeinstans fordeler resultatet av behandlede saker seg slik:Statistikk fra tidligere år

Statistikk fra 2021

Statistikk i pdf-format for årene før 2021:

Disiplinærnemnden

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Disiplinærutvalget

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014