Statistikkområder

Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen, eller “den offentlige salærsatsen”, er den satsen det offentlige betaler advokater som for eksempel jobber som forsvarere i straffesaker, eller som representerer rettshjelpsmottakere. Advokatforeningens medlemmer er for tiden i streik for å få forhandlingsrett rundt størrelsen på denne satsen. Temasiden om rettshjelpssatsen har samlet relevant statistikk for rettshjelpssatsen.

På disse sidene dokumenteres det blant annet at rettshjelpssatsen har vært underregulert i over 20 år. Mens kostnadene ved å drive advokatvirksomhet har økt jevnt og trutt, har satsen knapt holdt følge med inflasjonen.

Lønn og lønnskalkulator

Advokatforeningens lønnsstatistikk er svært detaljert. Statistikken er et medlemstilbud – andre kan se mer overordnet lønnsstatistikk på bransjesidene. Lønnsstatistikken gjelder bare ansatte advokater, ikke partnere og eiere som tar ut overskudd.

Medlemmer kan her se gjennomsnittlig lønn fordelt på geografi, bransje, erfaring og lignende. I tillegg er en lønnskalkulator tilgjengelig, som muliggjør sammenligning av egen lønn med snittet for andre med samme egenskaper som en selv.

Advokatbransjen

Advokatbransjen omsatte for over 20 milliarder i 2020. Bransjestatistikken viser hvordan bransjen har utviklet seg, hvilke segmenter som har vokst og krympet, osv.

Advokatbransjen har opplevd en voldsom vekst de siste årene. Denne veksten har særlig skjedd i de største firmaene. Dette er noe av det som beskrives på disse sidene.