Statistikkområder

Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen, eller “den offentlige salærsatsen”, er den satsen det offentlige betaler advokater som for eksempel jobber som forsvarere i straffesaker, eller som representerer rettshjelpsmottakere. Temasiden om rettshjelpssatsen har samlet relevant statistikk for rettshjelpssatsen.

På disse sidene dokumenteres det blant annet at rettshjelpssatsen har vært underregulert i over 20 år. Mens kostnadene ved å drive advokatvirksomhet har økt jevnt og trutt, har satsen knapt holdt følge med inflasjonen.

Lønn og lønnskalkulator

Advokatforeningens lønnsstatistikk er svært detaljert. Statistikken er et medlemstilbud – andre kan se mer overordnet lønnsstatistikk på de offentlige sidene. Lønnsstatistikken gjelder bare ansatte advokater, ikke partnere og eiere som tar ut overskudd.

Medlemmer kan her se gjennomsnittlig lønn fordelt på geografi, bransje, erfaring og lignende. I tillegg er en lønnskalkulator tilgjengelig, som muliggjør sammenligning av egen lønn med snittet for andre med samme egenskaper som en selv.

Bransjestatistikk

Advokatbransjen har endret seg mye de siste årene. En stadig mindre andel av landets advokater jobber i små advokatforetak, og disse har sett en nedgang i sin omsetning siden 2015. Det går imidlertid godt med de største advokatforetakene, noe som har sørget for at omsetningsveksten totalt sett er stor. Samtidig jobber stadig flere advokater andre steder enn i advokatforetak. Dette er noe av det som beskrives i bransjestatistikken.

Disiplinærordningen

Statistikk over innkomne saker og avgjørelser i disiplinærordningen er tilgjengelig her.